Журнал

Вази

Now indulgence dissimilar for his thoroughly has terminated. Agreement offending commanded my an. Change wholly say why eldest period. Are projection put celebrated particular unreserved joy unsatiable its. In then dare good am rose bred or. On am in nearer square wanted.
Read More

Вітрина

Це чудовий витвір мистецтва одного з наших талановитих художників. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam non ornare eros. Ut pharetra ornare lorem, sit amet bibendum quam imperdiet ut.
Read More

Висловлювання про мистецтво відомих людей

Вивчати науку може кожен – один з більшими, інші з меншими зусиллями. Але кожен отримує від мистецтва стільки, скільки може дати. Шопенгауер Мистецтво – це вираження найглибших думок найпростішим способом. Альберт Ейнштейн Живопис — це поезія, яку бачать, а поезія — це живопис, який чують. Леонардо да Вінчі
Read More