Роман Яців “Похвала тиші”. Малярство,графіка

Дітям і всім мешканцям м. Красногорівка Донецької обл.,

а також священному Українському Воїнству,

що обороняє рідну землю від московського окупанта,

присвячується

Сучасне мистецтво існує поза межами канонів, стилістичних, образних,

виконавських. Натомість художник має справжній привілей творити і

презентувати своє мистецтво на засадах вільного вибору й унікальності

авторського бачення. Множинність поглядів, множинність образних

інтерпретацій, множинність естетичних дискурсів актуалізує і демократизує

мистецький процес сучасної України. Роман Яців – художник небуденний

навіть у такому широкому й різноманітному мистецькому контексті, він

творить емоційно тонко, абстрактний ліризм його композицій трансформується

в уяві глядача в експресивні і настроєві образи, що провокують на чуттєві й

естетичні рефлексії.

Роман Яців має виразну і впізнавану авторську манеру, яка вирізняється

легкістю й динамічністю водночас. Його образи сконструйовані на

гармонійному поєднанні форм, кольорів й інтимної емоційної рефлексії, що є,

напевне, головним інструментом у творенні особливої естетичної і

психологічної атмосферності. Поряд з емпатично мотивованим пошуком Роман

Яців сміливо й плідно експериментує з техніками і матеріалами. Його

композиції, виконані на папері тушшю і акрилом, виходять поза межі графічних

технік. Насправді вони глибинно живописні. Графічна скрупульозність і

прецизійність поступається місцем сміливим і вільним композиційним ходам, а

багатство і яскравість кольору наповнюють мистецтво Романа Яціва

особливими естетичними смислами. У формальних і колористичних рішеннях

відчувається широта й енергія в осмисленні світу, що оточує митця і творить

його предметне й емоційне середовище.

Здавалось би, прості речі і мотиви художникові вдається трансформувати

в значущі і цілісні образи, наділені особливою аурою, занурення у яку дає

світле лірично-меланхолійне почуття. Інтонаційний малюнок творчості Романа

Яціва експресивний і ліричний, медитативний і емоційно-настроєвий водночас.

Абстрактні за стилістичним рішенням, місткі й естетично мотивовані образи у

творах Романа Яціва близькі до поезії, поезії, у якій м’якість сприйняття і

щирість, безпосередність реакцій на красу оточення, видиму насамперед

художнику, передаються глядачеві з безкорисливою щедрістю. Гнучкість ліній,

колірна гармонія, вміла робота з фактурами й візуальними ефектами, рівновага

та спокій властиві роботам нової великої серії, іменованої «Похвала тиші».

Емоційний лад, тонко і водночас впевнено вибудуваний автором, тяжіє до

атмосферної філософічності, не обтяженої, проте, штучно нагромадженими

формальними конструктами. Романові Яціву завжди вдається зберігати баланс

між естетикою емоції й емоційністю естетики. Його мистецтво представляє

почуттєво зрілий і разом з тим настроєво та лірично свіжий погляд на світ, у

якому краса і гармонія є найвищою цінністю.

Богдана ГРИНДА,

кандидат мистецтвознавства