Андрій Петровський

Народився 1968 року у Львові. Вищу художню освіту здобув у Львівській національній академії мистецтв (1993-1998) за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» («Художник скла»). Вчителі з фаху: А.Бокотей, О.Звір, Д.Вруський. Початок творчої діяльності – 1992 рік.

Андрій Петровський належить до молодої генерації львівських художників, яка особливо активно завойовує позиції в сучасному мистецькому процесі останнього десятиліття. Він здобув високу професійну освіту у Львівській академії мистецтв, на кафедрі художнього скла, яка й визначила основні параметри його творчості. Саме тому поняття Школи є для Андрія Петровського реальним і важливим.

Його творчість – це, насамперед, пластичне вирішення найрізноманітніших завдань, які він ставить перед собою у царині художнього скла. Поряд з цим важливим засобом матеріалізації творчих ідей і проектів художника є вишукана кольорова гама творів. І все ж таки, пластичність залишається для Андрія Петровського універсальним «інструментом» пошуку сучасної форми художнього скла. Він часто оперує добре відомими й усталеними у світовій мистецькій практиці античними прикладами формотворення, використовуючи пропорції, маси, силуетні лінії мармурової скульптури, амфори, кіліка, ритона… Але при цьому ніколи не вдається до прямого наслідування, яке могло б призвести до копіювання.

Андрій Петровський, як талановитий і самобутній художник, є здібним і оригінальним «композитором» поліфонічних властивостей гутного скла, майстром композицій, який вільно рухається у просторі власних творчих ідей і художньо-образних інспірацій.